Cała Polska działa wspólnie, pomagając. Codziennie pojawia się wiele szlachetnych inicjatyw mających na celu pomoc osobom najbardziej dotkniętym pandemią.

 

Poniżej zbieramy adresy inicjatyw, które służą naszemu wspólnemu dobru. Lista będzie uzupełniana, zachęcamy do informowania nas o inicjatywach pod adresem .

  • www.siepomaga.pl/koronawirus – tu możesz wpłacić datek wspierający polską służbę zdrowia. Serwis dostępny dla każdego – osób indywidualnych i firm.
  • www.wosp.org.pl/pomagamy – tu możesz zgłosić indywidualne potrzeby (np. gdy nie możesz zrobić samodzielnie zakupów) lub chęć indywidualnej pomocy. Serwis dla osób indywidualnych.
  • www.zrzutka.pl/PosilekDlaLekarza – tu możesz podziękować bohaterom poprzez zasponsorowanie posiłków dla personelu medycznego.
  • www.wsparciedlaszpitala.pl – tu możesz pomóc bezpośrednio szpitalom. Serwis dla osób indywidualnych.
  • https://caritas.pl/medycyzbiórka pieniędzy na niezbędne wyposażenie dla szpitali.
  • https://dawkawsparcia.org – jeśli jesteś psychologiem, terapeutą lub coachem, tu możesz zgłosić swoją chęć niesienia pomocy służbie zdrowia.
  • https://komputerdlaucznia.pl – tu możesz wesprzeć niepotrzebnym sprzętem uczniów, którzy nie mają komputerów pozwalających im na pracę zdalną. Serwis dla firm i osób indywidualnych.

Powyższe zestawienie powstało wyłącznie w celach informacyjnych. DzialajmyRazem.pl nie jest powiązana z wymienionymi powyżej stronami i nie odpowiada za ich działalność.